Revizní komise

Helena Vojířová předsedkyně RK
Lukáš Nusl člen RK
Magdaléna Šebková členka RK

Kontakt: rk@orjpb.cz